{"html":"\n\t
 • \n\t

  07.12.2017<\/p>\n\t

  Informacja z sesji otwarcia ofert - Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierz\u0119tom wy\u0142apanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcze\u015bniejszych i podejmowanie dzia\u0142a\u0144 prowadz\u0105cych do adopcji...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  01.12.2017<\/p>\n\t

  Informacja o wyborze oferty - \u201eDostarczenie pojemnik\u00f3w oraz odbi\u00f3r i zagospodarowanie zmieszanych odpad\u00f3w komunalnych wraz z selektywn\u0105 ich zbi\u00f3rk\u0105 z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku\u201d<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  30.11.2017<\/p>\n\t

  Og\u0142oszenie o zam\u00f3wieniu pn. \u201eBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy\u0142\u0105czami w miejscowo\u015bci Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin \u2013 ETAP III\u201d <\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"http:\/\/dmosin.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}