{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  12.07.2018<\/p>\n\t\t

  Obwieszczenie o przyst\u0105oieniu do sporz\u0105dzenia do miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego - obr\u0119b Dmosin Wie\u015b<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  12.07.2018<\/p>\n\t\t

  Obwieszczenie o przyst\u0105oieniu do sporz\u0105dzenia do miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego - obr\u0119b Dmosin Drugi<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  05.07.2018<\/p>\n\t\t

  Obwieszczenie - zawiadomienie stron post\u0119powania - ocena oddzia\u0142ywania na \u015brodowisko przedsi\u0119wzi\u0119cia polegaj\u0105cego na \"Przebudowie drogi powiatowej nr 1150E w Gminie Dmosin\"<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  05.07.2018<\/p>\n\t\t

  Obwieszczenie o wszcz\u0119ciu post\u0119powania w sprawie wydania decyzji o \u015brodowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"http:\/\/dmosin.pl\/ajax\/wiadomosci\/2\/3","page":3}