Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Dmosin

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz.788), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Dmosin od dnia 2 października 2017r  do dnia       30 listopada 2017roku, w siedzibie Urzędu Gminy Dmosin, pokój nr 3, piętro I, w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017roku.

Informuję ponadto, że  projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowywać będzie "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Brzezinach.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL możliwy jest pod numerem telefonu:

  • (+48) 530 794 720 w godzinach 8:00 – 16.00.

Kontakt z Urzędem Gminy Dmosin, osoba wyznaczona do kontaktu inspektor Andrzej Świniarski, numer telefonu :

  • (+46) 874 – 62 – 94 wew. 25 lub kom. 696 04 99 55 w godzinach 8:00 – 16.00.

   

 

                                                                                            Wójt Gminy Dmosin

                                                                                                /-/ Danuta Supera

Opublikowano: 02 października 2017 11:21

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Wzór wniosku [96.63 KB]

Wyświetleń: 426

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl