Informacja z sesji otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin-EtapII Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie

                                                                                                     Dmosin, dn..21.02.2017r.

 

Z.P. 271.1.PN. 5.2017

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin – etap II - Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 z póź. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin etap II - Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości :

Dla części I przedmiotu zamówienia: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin – etap II - Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie”: 

1 096 700,00zł (brutto)
(słownie złotych brutto: jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100 )

Dla części II przedmiotu zamówienia  - „Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na ujęciu wodociągowym w Dmosinie ”

36 300,00 zł (brutto)
(słownie złotych brutto: trzydzieści sześć tysięcy trzysta zł 00/100 )

W postępowaniu wpłynęło 11 ofert

1)

FUNAM” Spółka z o.o.
ul. Mokronowska 2 , 52-407 Wrocław

 

 I część Cena 1 398 633,00 zł
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29.09.2017r.

Okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 miesięcy

 

2)

ROSMOSIS-Wawrzyniak Sp. zo.o.

Perzyce 46, 63-760 Zduny

 

I część Cena 1 055 576,34 zł

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29.09.2017r.

Okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 miesięcy

 

II część Cena 43 665,62 zł
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2016r. z zastrzeżeniem, że  termin zakończenia prac geologicznych oraz sporządzenia dokumentacji geologicznej nastąpi do 10  tygodni  od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji jakości i rękojmi – 36 miesięcy

 

3)

Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech
ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok
Oddział Kielce
ul. Zgodna 58a , 25-378 Kielce

 

I Część  Cena 1 085 600,00 zł

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29.09.2017r.

Okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 miesięcy

 

4)

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji
ABT Spółka z o.o.
ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa

I Część Cena 1 217 700,00 zł

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29.09.2017r.

Okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 miesięcy

 

5)
Zakład Studniarski

Leopold Śmiałkowski
91-480 Łódź, ul. Hortensji 28

 

II Część Cena 42 496,50 zł

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2016r. z zastrzeżeniem, że  termin zakończenia prac geologicznych oraz sporządzenia dokumentacji geologicznej nastąpi do 8 tygodni  od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji jakości i rękojmi – 36 miesięcy

 

6)
BENERAT i SYN PUPH s.c.

Benerat Maciej, Benerat Wojciech
26-600 Radom, ul. Żytnia 4

I część Cena 1 022 156,75 zł

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29.09.2017r.

Okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 miesięcy

 

7)
HYDRO-MARKO Sp. z o.o.  Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin

 

I Część Cena 1 322 250,00 zł

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29.09.2017r.

Okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 miesięcy

 

 

8)

METROLOG Sp. z o.o.
67-700 Czarnków , ul. Kościuszki 97

 

I Część Cena 1 216 588,67 zł

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29.09.2017r.

Okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 miesięcy

 

9)

Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji
Sekulski Janusz
ul. Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc

I Część Cena 1 252 211,43zł
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29.09.2017r.

Okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 miesięcy

 

10)

„WODNER II”
Kazimierz Żurawski
Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice

I Część Cena 1 142 931,34zł

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29.09.2017r.

Okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 miesięcy

 

11)

WATERTECH
Dorota Grzelak-Kowalczyk
91-496 Łódź  ul. Świtezianki 16

I Część Cena 1 135 000,00zł

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29.09.2017r.

Okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 miesięcy

 

Opublikowano: 21 lutego 2017 12:23

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 566

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-web.pl