Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opalowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” -informacja z otwarcia ofert dodatkowych

                                                                                          Dmosin, dn. 4 sierpnia 2017r.

 

Z.P 271.4.PN.3.2017

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opalowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin”

 

Gmina Dmosin informuje, że w odpowiedzi na wezwanie na postawie art. 91 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w prowadzonym przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa lekkiego oleju opałowego
w sezonie grzewczym 2017-201 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” wpłynęły następujące oferty:

 

1)   TERM-OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,

     ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom

I część „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin”

cena: 114 537,60 zł; termin realizacji dostawy: 1 dzień

II część „Dostawa lekkiego oleju opalowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie’

Cena: 104 992,80 zł ; termin realizacji dostawy: 1 dzień

III część „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Szkoły Podstawowej w Kołacinie”

 Cena: 42 951,60 zł;  termin realizacji: 1 dzień

 

2)   Batorski i Wspólnicy Sp. J.

     Józefin 40, 97-225 Ujazd

I część „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin”

cena: 115 128,00 zł; termin realizacji dostawy: 1 dzień

II część „Dostawa lekkiego oleju opalowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie’

Cena: 104 992,80 zł ; termin realizacji dostawy: 1 dzień

III część „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Szkoły Podstawowej w Kołacinie”

 Cena: 43 173,00 zł;  termin realizacji: 1 dzień

 

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2018r., warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Dmosin

                                                                                                                          /-/ Danuta Supera

Opublikowano: 04 sierpnia 2017 12:26

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Informacja - oferty dodatkowe [168.51 KB]

Wyświetleń: 195

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl