Informacja z Sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn."Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkól Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosinw roku szkolnym 2017/2018 w dniach nauki szkolnej"

Dmosin, dn..11.08.2017r.

Z.P. 271.5.PN. 1.2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 z póź. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia w wysokości :

Dla  Części I  przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:

Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej
w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej, zwanymi dalej „Szkołą” i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 120 km –  68 506,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć  zł 00/100. )           

Dla Część II przedmiotu  zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:

Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej
w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej, zwanymi dalej „Szkołą” i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 164 km – 93 624,00 zł brutto (słownie złotych brutto: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery zł 00/100             

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1)  FKF  Sp. z o.o., 91-340 Łódź, ul. Limanowskiego 125/12

  Dla Części I  - Przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:

Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej
w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 120 km

Cena brutto za 1 km – 2,56 zł

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii                  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 04.09.2017 do 22.06.2018r

Dla Części II - Przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:

Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej
w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 164 km

Cena brutto za 1 km – 2,48 zł

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii                  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 04.09.2017 do 22.06.2018r

 

Oferta nr 2 ) Krzysztof Sadowski, Szczawin Duży , ul. Strykowska 113, 95-002 Smardzew

  Dla Części I  - Przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:

Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej
w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 120 km

Cena brutto za 1 km – 1,83 zł

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii                  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 04.09.2017 do 22.06.2018r

Dla Części II - Przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:

Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej
w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 164 km

Cena brutto za 1 km – 1,93 zł

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii                  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 04.09.2017 do 22.06.2018r

 

                                                                                            Wójt Gminy Dmosin
                                                                                                Danuta Supera

Opublikowano: 11 sierpnia 2017 14:08

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 237

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl