Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

 

 

 

Dmosin, dn. 28 września 2017r.

 

Z.P.271.9. PN.2.2017

 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III                   

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579) zawiadamia, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa  kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz Zamawiający, nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.Opublikowano: 29 września 2017 11:15

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

unieważnienie postępowania [335.38 KB]

Wyświetleń: 617

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl