{"html":"\n\t
 • \n\t

  28.12.2018<\/p>\n\t

  Zawiadomienie o wyborze oferty - \u201eDostarczenie pojemnik\u00f3w oraz odbi\u00f3r i zagospodarowanie zmieszanych odpad\u00f3w komunalnych wraz z selektywn\u0105 ich zbi\u00f3rk\u0105 z obszaru Gminy Dmosinw 2019 roku\u201d<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  28.12.2018<\/p>\n\t

  Informacja o wyborze oferty - cz\u0119\u015b\u0107 2 post\u0119powania: \u201eHotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierz\u0119tom wy\u0142apanym z terenu gminy Dmosin w latach wcze\u015bniejszych i podejmowanie dzia\u0142a\u0144 prowadz\u0105cych do...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  18.12.2018<\/p>\n\t

  Informacja z otwarcia ofert \u201eDostarczenie pojemnik\u00f3w oraz odbi\u00f3r i zagospodarowanie zmieszanych odpad\u00f3w komunalnych wraz z selektywn\u0105 ich zbi\u00f3rk\u0105 z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku\u201d <\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"https:\/\/dmosin.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}