{"html":"\n\t
 • \n\t

  04.06.2019<\/p>\n\t

  Og\u0142oszenie o zam\u00f3wieniu pn.: HOTELOWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZ\u0118TOM WY\u0141APANYCH Z TERENU GMINY DMOSIN W LATACH WCZE\u015aNIEJSZYCH I PODEJMOWANIE DZIA\u0141A\u0143 PROWADZ\u0104CYCH DO ADOPCJI HOTELOWANYCH...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  11.04.2019<\/p>\n\t

  Informacja o wyborze oferty w post\u0119powaniu o udzielenie zam\u00f3wienia publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa \u015bwietlicy \u015brodowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Z\u0105bkach<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  21.03.2019<\/p>\n\t

  Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:\"Przebudowa i rozbudowa \u015bwietlicy \u015brodowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Z\u0105bkach\"<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"https:\/\/dmosin.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}