Wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego

a. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego
b. Kopia aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
c. Kopia aktualnej mapy zasadniczej z naniesionym planem sytuacyjnym przyłącza.
Urząd Gminy Dmosin
Arkadiusz Garnys
tel.: (0-46) 874-73-77
godziny urzędowania: 8.00-16.00
Brak opłat
Do 30 dni

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociagowego [doc, 24.5 KB]

Kategorie:

Gospopdarka komunalna

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl