Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza kanalizacyjnego

- kopia aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
- mapka sytuacyjna, określającą usytuowanie nieruchomości , której dotyczy wniosek, względem istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia.

Urząd Gminy Dmosin
Arkadiusz Garnys
tel.: (0-46) 874-73-77
Brak opłat
Do 30 dni

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza kanalizacyjnego [doc, 31 KB]

Kategorie:

Gospopdarka komunalna

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl