Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Pokój nr 3
tel.46 - 874 62 94

Termin 7 dni roboczych

Formularze i załączniki:

Informacja o zasadach wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów [rtf, 83.91 KB]

Oświadczenie o posiadanym prawie własności [doc, 23.5 KB]

Oświadczenie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej [doc, 27 KB]

Wniosek o usunięcie drzew i krzewów [doc, 182.5 KB]

Kategorie:

Ochrona środowiska

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl