Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym

1. Pobierz, wypełnij (podaj telefon kontaktowy - to często usprawnia realizację wniosku) i wydrukuj wniosek.
2. Dołącz dowód dokonania opłaty skarbowej.
3. Udaj się do swojego urzędu złóż wniosek albo wyślij wniosek pocztą.
4. Oczekuj na telefoniczną informację o terminie odbioru zaświadczenia.
5. Odbierz zaświadczenie.

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – podinspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21

  1. Od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej.
  2. Od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł.
  3. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłaty skarbowej można dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dmosin BSZŁ O/Dmosin nr 17 9288 1024 1430 0592 2000 0010.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym [docx, 12.58 KB]

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl