Zgłoszenie pobytu czasowego

1. Wniosek zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca
2. Paszport

URZĄD STANU CYWILNEGO
95 – 061 DMOSIN
tel. (46) 874 60 03 w. 20

wolne od opłaty skarbowej

niezwłocznie

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960, Nr 110 poz. 1189 zm. wyn. z Dz. U. 2002 r. Nr. 74, poz. 676, Nr 78 poz. 716 – Rozdz. 6.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175)

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami cudzoziemiec może legalnie przebywać i być zameldowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
- wizy
- zezwolenia na osiedlenie się
- wjazdu w ruchu bezwizowym
( w załączeniu aktualny wykaz państw)


Ponadto z dniem 1 października 2003 r. został wprowadzony obowiązek wizowy dla obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy. Z tym też dniem zaproszenie nie stanowi podstawy do legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
Jest to wyłącznie dokument potwierdzający możliwość utrzymania i zamieszkania cudzoziemca przez wskazany w zaproszeniu okres.

Formularze i załączniki:

zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf [pdf, 657.12 KB]

Kategorie:

Ewidencja ludności - dokumenty. tożsamości

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl