Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dmosin do realizacji w 2017 roku

Wójt Gminy Dmosin informuje, że w terminie do 31 marca 2017r. odbędzie się nabór wniosków do realizacji w 2017 roku o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dmosin. Dotacją objęte będą w całości koszty związane z:

-   demontażem pokryć dachowych wykonanych z eternitu,

-   odbiorem eternitu zalegającego na nieruchomości - przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

 

Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Urzędzie Gminy Dmosin pok. nr 5 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.dmosin.pl

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dmosin w pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.

 

 

                                                                                Wójt Gminy Dmosin

                                                                                  /-/ Danuta Supera

 

Wniosek o likwidację wyrobów

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Formularz informacji

 

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl