logo_srs.jpg [300x265]

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
Siedziba : Koziołki 40 , 95-061 Dmosin
kontakt – srr2012@o2.pl , tel. 500 223 682
Główne cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju ekonomicznego i kulturalnego regionu, pielęgnowanie tradycji i integracja społeczności lokalnej
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 -  rozwijanie współpracy między przedsiębiorcami i producentami artykułów rolnych i     
   żywności,

 -  przedstawicielstwo i obronę praw i interesów członków Stowarzyszenia,

 -  inicjowanie przedsięwzięć i związków gospodarczych,  służących ochronie środowiska  
    i produkcji zdrowej żywności, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki
    zawodowej  i rzetelności w obrocie gospodarczym,
 -  promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji lokalnej strategii rozwoju,
 - współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami      
   gospodarczymi i placówkami naukowymi,

 - podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości społecznej
   i kulturowej, zbieranie, gromadzenie i eksponowanie przedmiotów o wartości    
   historycznej, naukowej, folklorystycznej – ze szczególnym uwzględnieniem militariów
   i wytworów kultury ludowej,

- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

- działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,

- ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, działalność
  charytatywną i organizowanie wolontariatu,

- prowadzenie innych działań , sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia
    
Władze Stowarzyszenia
Prezes Stowarzyszenia – Jerzy Piórkowski
członek zarządu – Andrzej Piórkowski
członek zarządu – Jacek Niemiec
członek zarządu – Edward Nockowski
członek zarządu – Marian Strzelecki
członek zarządu – Jacek Sikorski

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl