W dniu 3 września 2017 r. odbyło się w Gminie Dmosin „Gminne Święto Plonów”

      Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września w Gminie Dmosin odbyły się dożynki pn. „Gminne Święto Plonów”. Dla wszystkich rolników naszej gminy jest to święto szczególne. Obchodzi się je tylko raz w roku, aby wyrazić dziękczynienie za zbiory oraz zapewnić urodzaj na rok przyszły. Dożynki wieńczą całoroczny trud włożony w pracę na roli.

      O godzinie 12:00 została odprawiona msza dziękczynna za zbiory w Kościele Parafialnym w Dmosinie. Po mszy uczestnicy nabożeństwa udali się na boisko w Dmosinie Drugim aby uczestniczyć w Święcie Plonów.

      W tym roku Dożynkom przewodniczyły: z Gminy Dmosin sołectwo Teresin i Dąbrowa Mszadelska oraz sołectwo Kuźmy oraz z Gminy Łyszkowice sołectwo Trzcianka, z których zostali wybrani starostowie. Starościną dożynek była  Pani Karolina Malka z miejscowości Kuźmy a Starostą był Pan Mirosław Wosik z miejscowości Teresin. Wicestarostami byli Pani Beata Poli i Pan Tomasz Klimczak z miejscowości Trzcianka. Zgodnie ze zwyczajem Starostowie wręczyli gospodarzom dożynek Pani Danucie Supera Wójtowi Gminy Dmosin i Pani Barbarze Kosma Przewodniczącej Rady Gminy Dmosin bochen chleba upieczony z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów i tegoroczny miód. Następnie delegacje sołectw zgodnie ze staropolskim obyczajem przekazały piękny wieniec dożynkowy.  Pani Wójt Gminy, Pani Przewodnicząca Rady Gminy oraz Starostowie i Wicestarostowie tradycyjnie podzielili się dożynkowym chlebem i miodem  z mieszkańcami wszystkich sołectw, gośćmi i wszystkimi uczestnikami uroczystości. W tym czasie uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie zaprezentowali pokaz tańca nowoczesnego w stylu hip – hop. Grupę taneczną pod nazwą „Magic Dmosin” przygotował Instruktor Pan Kamil Hoft.

      Na imprezę dożynkową przybyli zaproszeni goście, którzy w swych przemówieniach życzyli wszystkim rolnikom zdrowia i udanych plonów w przyszłych zbiorach.

      Po zakończeniu części oficjalnej mieliśmy okazję zobaczyć: występ Koła Emerytów i Rencistów z Gminy Dmosin „Słoneczne Dęby”, układ choreograficzny uczniów klasy IIIb z ZSS w Dmosinie pod opieką Pani Ewy Nowak, piosenkarski popis uczennicy klasy IIIA Gimnazjum w Dmosinie Klaudii Krawczyk, występ Drużyny Harcerskiej, w której skład wchodzą  uczniowie ZSS w Dmosinie pod opieką Pani Ilony Retych. Kolejny etap uroczystości to część przypadająca na występy profesjonalistów. Jako pierwsze wystąpiło Studio wokalno-instrumentalne dla dzieci i młodzieży „Talent”  z Jeżowa. Mieliśmy zaszczyt gościć na naszej scenie Zespół Pieśnie i Tańca „Kalina” z Domaniewic, następnie w wieczorowej porze czas spędziliśmy przy muzyce w wykonaniu Zespołu Norberta Ubysz oraz Zespołu COSMO.

       Pragniemy złożyć podziękowanie wszystkim mieszkańcom Gminy Dmosin, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia, a przede wszystkim Sołectwom, które przewodziły tegorocznym dożynkom. Dziękujemy za przygotowanie wieńców dożynkowych, za  uczestnictwo w korowodzie oraz za przygotowanie i uczestnictwo w części obrzędowej i artystycznej dożynek.

       Serdeczne podziękowanie kierujemy do wszystkich Sponsorów uroczystości, a byli to:

  • Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział w Dmosinie

  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie

  • Firma Toensmeier Centrum z Kutna Oddział Łowicz

  • Państwo  Jolanta i Wojciech Węgrzynowscy właściciele Dinoparku w Kołacinku

  • Pani Grażyna Wiatr właścicielka Tłoczni  soków z owoców i warzyw z Kałęczewa

  • Państwo Terasa i Dariusz Kuna właściciele Tłoczni soków owocowych Vero z Lubowidzy

  • Państwo Katarzyna i Dariusz Janczak z Lubowidzy, właściciele Firmy „Usługi Budowlane”

  • Pani Bożena Krzeszewska właścicielka Piekarni w Dmosinie.

       Podziękowania należą się również: osobom prowadzącym Pani Ewie Sadzak i Pani Annie Kubickiej, Radnym, Sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Strażakom wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Dmosin, mieszkańcom wszystkich gminnych miejscowości oraz mieszkańcom z innych gmin, należących do Parafii w Dmosinie. Dziękujemy Policji z Brzezin, służbie medycznej, mediom, wystawcom, oraz wszystkim, którzy uzupełniali dożynkowy program swoją ofertą.

      Wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzymy zdrowia, cierpliwości i uporu, a także dobrej pogody i abyśmy za rok, znów mogli przynieść miód i chleb dożynkowy, którym tradycyjnie się podzielimy.

 Informację zamieściła: Jolanta Wojciechowska
                                      Kierownik Referatu Oświaty,
                                      Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Promocji
                                      Urząd Gminy Dmosin

 

Opublikowano: 08 września 2017 12:51

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 702

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl