Informacja o naborze członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w Gminie Dmosin

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 5 marca 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r.
( do godz. 16.00 ) trwał nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w Gminie Dmosin.

Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należało składać na piśmie zgodnie ze wzorem, który stanowił załącznik do ogłoszenia.

W wyniku naboru nie wpłynęło ani jedno "Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dmosin w 2020 r."

Opublikowano: 23 marca 2020 12:34

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 288

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl