Informacja z sesji otwarcia ofert: „Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy”

                                                                                                   Dmosin, dn. 21 maja 2018r.

Z.P. 271.2.PN. 1.2018

 

 

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy”:

 

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy” 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

39 000,00 zł (brutto) (słownie złotych brutto: trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100 )

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

1) Garden Designers Derkacz i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Grenadierów 13/1, 20-331 Lublin

Cena brutto 243 544,11

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz. 

 

Opublikowano: 21 maja 2018 14:32

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Informacja z sesji otwarcia ofert [321.29 KB]

Wyświetleń: 161

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl