Informacja z sesji otwarcia ofert w posępowaniu pn.: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na teresnie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018-2019w dniach nauki szkolnej

Dmosin, dn.14.08.2018r.

Z.P. 271.5.PN. 1.2018

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z póź. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia w wysokości :

Dla  Części I  przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:

Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej
w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej, zwanymi dalej „Szkołą” i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 120 km    

61 000,00 zł (słownie złotych brutto: sześćdziesiąt jeden tysięcy zł 00/100. )           

Dla Część II przedmiotu  zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:

Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej
w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej, zwanymi dalej „Szkołą” i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 164 km – .   

83 000,00        zł brutto (słownie złotych brutto:    osiemdziesiąt trzy tysiące   zł 00/100             

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1)  FKF Sp. z o.o. , 91-340 Łódź, ul. Limanowskiego 125/12zł

  Dla Części I  - Przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:
Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej
w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 120 km

Cena brutto za 1 km –  2,67 zł ,

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii                  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 03.09.2018 do 21.06.2019r

Dla Części II - Przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:
Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej
w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 164 km

Cena brutto za 1 km – 2,37 zł

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii.                 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 03.09.2018 do 21.06.2019r

Oferta nr 2 ) Krzysztof Sadowski, Szczawin Duży , ul. Strykowska 113, 95-002 Smardzew

  Dla Części I  - Przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:
Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej
w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 120 km

Cena brutto za 1 km – 2,57zł

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii                  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 03.09.2018 do 21.06.2019r

Dla Części II - Przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie usług dowożenia do:
Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dmosinie z włączonym Gimnazjum w Dmosinie i Szkoły Podstawowej
w Kołacinie wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami  liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej w ilości 191 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 164 km

Cena brutto za 1 km –      2,57 zł

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  - 1 godziny od chwili  zaistnienia awarii                  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 03.09.2018 do 21.06.2019r

 

Opublikowano: 14 sierpnia 2018 12:15

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 332

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl