4 grudnia 2009 r. w Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników VIII edycji konkursu Gmina Fair Play, Powołana Kapituła Konkursu przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Fundacją "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" przyznał w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu w kategorii gmin wiejskich Gminie Dmosin tytuł i wręczyła certyfikat.
Konkurs został zorganizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który jest afiliowany w Krajowej Izbie Gospodarczej. Głównym celem konkursu było wyłonienie, nagrodzenie oraz wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, działających zgodnie z zasadami fair play, kierujących się jasnymi zasadami postępowania oraz prowadzących działalność w myś szeroko pojętej etyki, godnych zaufania, otwartych na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne, zapewniajścych przyjazny klimat dla inwestorów oraz ich profesjonaln± obsługę.

 

z2.jpg [300x363]             z3.jpg [300x225]               z5.jpg [300x429]

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl