Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie informacje i niezbędne wnioski dostępne są pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl

Urząd Gminy Dmosin pokój nr 5
tel. 046 874-60-03, 874-62-94 wew. 23

1.Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r.  poz.584, z późn. zm.),
2.Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1808, z późn. zm.),

Kategorie:

Działalność gospodarcza - handel - targowiska

Jednostka prowadząca:

Rolnictwo, Gospodarka Odpadami, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Sprawy Obronne, Obrona Cywilna i Ochrona Informacji Niejawnych

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl