Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatkowych

Dowód osobisty,
PESEL,
NIP

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Pokój nr 12
tel.46 - 874 62 94

Opłata skarbowa - 21 zł

W terminie 7 dni

Formularze i załączniki:

Wniosek o niezaleganiu w opłatach podatkowych [doc, 13 KB]

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl