Deklaracja o wysokiści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularze i załączniki:

RODO Klauzula informacyjna [pdf, 55.05 KB]

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne [pdf, 77.63 KB]

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl