Sporządzanie aktów małżeństw i wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – do ślubu konkordatowego (jeżeli jedna ze stron jest zameldowana na terenie Gminy Dmosin).

- dowód osobisty
- skrócony odpis aktu urodzenia

oraz:
wdowiec, wdowa:
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
rozwiedziony, rozwiedziona:
- odpis skrócony aktu poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

URZĄD STANU CYWILNEGO
95 – 061 DMOSIN
tel. (46) 874 60 03 w. 20

84 zł.

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl