Umiejscawianie aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą

- oryginał zawartego za granicą odpisu aktu stanu cywilnego
- tłumaczenie wymienionego aktu przez tłumacza przysięgłego
- wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego
- dowód osobisty.

URZĄD STANU CYWILNEGO
95 – 061 DMOSIN
tel. (46) 874 60 03 w. 20

40,-zł +5, - zł podanie + 0,50 od każdego załącznika.

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl