Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

-dowód osobisty
- podanie z przybliżoną datą zdarzenia, (jeżeli nie można określić dokładniej).

URZĄD STANU CYWILNEGO
95 – 061 DMOSIN
tel. (46) 874 60 03 w. 20

- odpis skrócony 22, -zł
- odpis zupełny 33, -zł

Uprawniona do odbioru odpisu aktu stanu cywilnego jest osoba, której akt dotyczy, jej rodzice, dzieci, rodzeństwo, współmałżonek, przedstawiciel ustawowy lub inna osoba, która wykaże w tym interes prawny.

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl