Sporządzanie aktów urodzeń, (jeżeli dziecko urodziło się na obszarze Gminy Dmosin

- zaświadczenie od lekarza o urodzeniu dziecka
- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców, (jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa)
- odpis skrócony aktu urodzenia matki, (jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa)
- odpis skrócony aktu stanu cywilnego świadczący o ustaniu małżeństwa, jeżeli matka dziecka wcześniej była zamężna
- dowody osobiste rodziców.

URZĄD STANU CYWILNEGO
95 – 061 DMOSIN
tel. (46) 874 60 03 w. 20

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl