Sporządzanie aktów zgonów, (jeżeli miejscem zdarzenia jest obszar Gminy Dmosin

- karta zgonu wydana przez lekarza
- dowód osobisty osoby zmarłej
- dowód osobisty osoby sporządzającej zgon

URZĄD STANU CYWILNEGO
95 – 061 DMOSIN
tel. (46) 874 60 03 w. 20

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl