Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

- takie jak do zawarcia małżeństwa
+ wniosek o wydanie zaświadczenia wg druku

URZĄD STANU CYWILNEGO
95 – 061 DMOSIN
tel. (46) 874 60 03 w. 20

38zł.

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl