Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dmosin 9
95-061 Dmosin

https://dmosin.naszops.pl/

tel. 46 874-60-03
tel. /fax 46 874-71-30
gopsdmosin@wp.pl

Kierownik – Agnieszka Janczak
Pracownicy socjalni:
Specjalista pracy socjalnej – Bogumiła Pawliczak

Pracownik do spraw: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, świadczeń wychowawczych
Inspektor - Edyta Perek

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl