Nabór wniosków o udzielenie dotacji
na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Dmosin do realizacji w 2019 roku


Wójt Gminy Dmosin informuje, że w terminie do 20 marca 2019r. odbędzie się nabór wniosków do realizacji w 2019 roku o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dmosin. Dotacją objęte będą w całości koszty związane z:

- demontażem pokryć dachowych wykonanych  z eternitu,
- odbiorem eternitu zalegającego na nieruchomości - przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Urzędzie Gminy Dmosin pok. nr 5 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.dmosin.pl
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dmosin w pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.
                                                                                 Wójt Gminy Dmosin
                                                                                  /-/ Danuta Supera

 

Wniosek o likwidację wyrobów zabestowych

Załącznik do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

Załącznik do wniosku - Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Zasady dotacji celowej na realizację przedsiewzięcia

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl