Rada Gminy Dmosin Uchwałą Nr XXX/131/98 w dniu 19 czerwca 1998 r. ustanowiła Znaki Gminy Dmosin:

1.gif [141x156]      Herb Gminy Dmosin umieszczony jest na tarczy tzw. hiszpańskiej. Pole tarczy dwudzielne w słup, w prawej pobocznicy błękitnej złoty krzyż kościelny, w lewej pobocznicy czerwonej skrzydło czarne ze szponem złotym. Herb sięga w swojej ideowej treści głęboko do wartości patriotycznych i chrześcijańskich, a więc do wartości ponadczasowych. Pole Herbu Gminy Dmosin jest dwudzielne. Kolejność pól nie jest przypadkowa, w prawej pobocznicy znajduje się godło „ważniejsze” – nawiązujące swoją symboliką do całego obszaru gminy, w lewej pobocznicy godło identyfikowane jest ze stolicą gminy – Dmosinem. Pomimo jednak podziału pola, godła w pobocznicach mają wspólną, uniwersalną symbolikę.
     Prawa pobocznica Herbu Gminy Dmosin nawiązuje w swojej symbolice do okresu dwóch ostatnich wieków. Pole barwy błękitnej to pochwała wierności i pobożności, to symbol prawości, szerzej rozumianej jako praworządność. Barwa błękitna to również patriotyzm, chwała i zwycięstwo. To właśnie na tych ziemiach, pod Wolą Cyrusową rozegrała się ważna i zwycięska bitwa oddziałów powstańczych ( łęczyckiego, kaliskiego i rawskiego) z przeważającymi oddziałami zaborcy rosyjskiego w 1863 roku. Barwa błękitna pola tarczy symbolizuje także wierność i przywiązanie mieszkańców gminy do tradycji Ziemi Dmosińskiej.
     Godłem umieszczonym w prawej pobocznicy Herbu Gminy jest krzyż. Krzyż jest symbolem o bardzo szerokim znaczeniu, to znak stawiany na rozstajach dróg, na placach aby upamiętniać bitwy lub inne znaczące wydarzenia. Złoty krzyż jest znakiem uniwersalnym, w języku heraldycznym symbolizuje jedność i wspólnotę, wzajemne współistnienie. Złoty krzyż kościelny, w swoim uniwersalnym języku jest znakiem jednoczącym wszystkich mieszkańców gminy. 2.gif [117x234]
     Lewa pobocznica Herbu Gminy Dmosin nawiązuje w swojej symbolice do czasów średniowiecza. W polu czerwonym zostało przedstawione czarne skrzydło ze złotym szponem. Tak właśnie przedstawiony jest herb rycerski Kopacz. Herb występujący pod nazwą Kopacz jest herbem rodowym byłych właścicieli Dmosina. Herb rycerski Kopacz jest jednym ze starszych znaków średniowiecznych. Pojawił się już w 1254 roku, początkowo w księstwie oświęcimskim i ziemi sieradzkiej, a następnie w ziemi rawskiej. Legenda mówi o jeszcze starszym pochodzeniu godła herbu. Według przekazu otrzymał je rycerz Topacz od Bolesława Krzywoustego, gdy po bitwie z ruskim Jaropełkiem popisał się on sprawnością ręki i z kuszy ustrzelił sępa, a następnie odciął mu nogę i skrzydło. Właśnie te elementy możemy odnaleźć w herbie rycerskim. Sęp w języku heraldycznym jest symbolem śmierci i wróżby. Jego lot przed bitwą wieszczył wygraną lub przegraną. Zestrzelenie ptaka przez rycerza było więc symbolem pokonania śmierci. Odcięcie skrzydła i szponu miało oznaczać rozkwit rodu i opiekuńczość.
     Umieszczenie herbu rycerskiego Kopacz w tarczy Herbu Gminy Dmosin jest w pełni uzasadnione. To z tym rodem wiąże się piękny okres w dziejach Ziemi Dmosińskiej. To właśnie w okresie, kiedy właścicielami Dmosina był ród rycerski Kopaczów, Dmosin posiadał prawa miejskie. Barwa czarna symbolizuje rozwagę, mądrość i męstwo, łączy się więc we wspólnej symbolice z prawą pobocznicą. Skrzydło obok opieki i rozkwitu rodu ( ogółu mieszkańców gminy), oznacza również ich gotowość do dalszych wzniosłych i chwalebnych czynów. Jest więc symbolem, który w sposób niemalże doskonały oddaje ducha i charakter mieszkańców gminy.


3.gif [244x152] Flaga Gminy— Barwa płachty Flagi Gminy Dmosin odpowiada wspólnej barwie elementów godła Herbu Gminy Dmosin. Rada Gminy wprowadziła również Flagę Wielką Gminy Dmosin o ściśle określonych wymiarach. Rozmiary Flagi Wielkiej są zastrzeżone tylko dla jednego egzemplarza flagi. Flaga obok herbu jest znakiem, z którym najczęściej identyfikuje się lokalna społeczność.

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl