Rada Gminy Dmosin


Barbara Kosma
Przewodnicząca Rady Gminy
Jerzy Lenkiewicz Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kowalik
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dmosin
Zenon Adamczyk

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia ,

Oswiaty Kultury, Przestrzegania Prawa

i Porzadku Publicznego

Marianna Król

Członek Komisji Ochrony Zdrowia,

Oświaty, Kultury, Przestrzegania Prawa

i Porządku Publicznego

Agnieszka Wołowiec Olesińska

Członek Komisji Ochrony Zdrowia,

Oświaty, Kultury, Przestrzegania Prawa

i Porządku Publicznego

Anna Wielec

Członek Komisji Ochrony Zdrowia,

Oświaty Kultury , Przestrzegania Prawa

i Porządku Publicznego

Eugenia Walewska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Mirosława Dratkiewicz Członek Komisji Rewizyjnej
Kamila Klimczak
Członek Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Łapka
Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Piłacik

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rzemiosła,

Uslug i Ochrony Środowiska

Grażyna Dąbrowska

Członek Komisji Rolnictwa Rzemiosła, Usług

i Ochrony Środowiska

Paweł Król

Członek Komisji Rolnictwa Rzemiosła, Usług

i Ochrony Środowiska

Maria Supera

Członek Komisji Rolnictwa Rzemiosła, Usług

i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl