Gminna Biblioteka Publiczna


Adres:


Dmosin nr 9a
95-061 Dmosin

Tel/Fax: (46) 874-62-30

NIP: 833-10-16-654
REGON: 000958111

WWW:

http://bibliotekadmosin.strony.idcom-web.pl

e-mail:

bibl.dmosin@wp.pl

Kierownika GBP - Joanna Kucińska

Godziny pracy:

poniedziałek, czwartek: 10:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 8:00 - 16:00

2 soboty w miesiącu.

Usługi biblioteczne:

Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz,
informacja bibliograficzna, wypożyczenia międzybiblioteczne,
PIT- Punkt Informacji Turystycznej,
„Ikonka”- dostęp do Internetu.

Komputeryzacja:

System obsługi biblioteki „SOWA”

Organizatorem Biblioteki jest – Gmina Dmosin.
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje – Wójt Gminy Danuta Supera

Nadzór merytoryczny:

1.Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Tuwima w Brzezinach.

Cele i zadania biblioteki oraz jej organizację określa Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie nadany uchwałą Rady Gminy Dmosin.

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl