Zaproszenie do Konkursu "Gwiazdkowy anioł"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Gwiazdkowy anioł", którego organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie oraz Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza w Dmosinie

 

CELE KONKURSU

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej tradycjami Święta Bożego Narodzenia,
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej wśród uczestników,
 • rozwijanie zdolności manualnych u najmłodszych,
 • popularyzacja twórczości artystycznej,
 • przedstawienie naszego wyobrażenia anioła
 • postaci przynoszącej ludziom szczęście i nadzieję.

UCZESTNICY

w konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe

WARUNKI KONKURSU

1) Forma przestrzenna (stojąca lub wisząca).

2) Dowolna technika i sposób dekoracji (np. masy plastyczne - masa solna, masa papierowa, gips, modelina; papier; makaron; robótki szydełkowe; tkaniny; materiały użytkowe).

3) Format: min. 10 cm wysokości.

4) Prace nadesłane na konkurs muszą być opisane w następujący sposób:

 • dzieci / młodzież - imię i nazwisko wykonawcy, wiek/klasa, adres szkoły/placówki/, ( koniecznie ) numer telefonu kontaktowego do rodzica ( prawnego opiekuna)
 • dorośli - imię i nazwisko wykonawcy, wiek, ewentualnie adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego,

OPIS POWINIEN BYĆ TRWALE DOŁĄCZONY DO PRACY.

TERMINY

1) Prace należy dostarczyć w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 06 XII 2017 r. do Gminnej Biblioteki Publiczne w Dmosinie w godzinach wtorek, środa, piątek 8-16 ; poniedziałek, czwartek 10-18 lub przesłać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie, Dmosin 9a, 95-061 Dmosin z dopiskiem „Gwiazdkowy anioł”.

2) Termin rozstrzygnięcia konkursu – w dniu 14 XII 2017 roku.  
( laureaci / uczestnicy konkursu o godzinie spotkania zostaną powiadomieni telefonicznie ).

Kryteria oceny: pomysłowość i oryginalność prac, samodzielność i estetyka wykonania. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 

WYSTAWA POKONKURSOWA

Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na wystawie pokonkursowej.

UWAGI

 • Prace niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 • Prace konkursowe przechodzą na własność GBP W Dmosinie
 • Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie oraz prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 • Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Serdecznie zapraszamy do udziału

W załączeniu Regulamin konkursu "Gwiazdkowy anioł".

Opublikowano: 22 listopada 2017 15:24

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

regulamin_konkurs_gwiazdkowy_aniol.pdf [50.38 KB]

Wyświetleń: 372

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl