Gmina Dmosin zakończyła realizację trzech projektów współfinansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Dmosin zakończyła realizację trzech projektów współfinansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Pierwszy projekt „Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Dmosin” polegał na wyposażeniu budynku świetlicy przy OSP w Dmosinie w nowe stoły w ilości 25 sztuk oraz zakupie nowego namiotu.

Wartości całkowita projektu wyniosła:                12 836,55 zł

w tym:

Kwota dotacji Województwa Łódzkiego:             5 000,00 zł

Kwota ze środków własnych:                                 7 836,55 zł

 

Drugi projekt „Integracja i rozwój aktywności sołectwa Wola Cyrusowa Kolonia poprzez poprawę stanu użytkowego świetlicy wiejskiej” polegał na poprawie stanu techniczno – użytkowego budynku świetlicy poprzez montaż dwóch sztuk klimatyzatorów. 

Wartości całkowita projektu wyniosła:              9 840,00 zł

w tym:

Kwota dotacji Województwa Łódzkiego:           4 870,80 zł

Kwota ze środków własnych:                               4 969,20 zł


Trzeci projekt „Wyposażenie miejsca integracji społeczności lokalnej sołectwa Kołacinek” polegał na zakupie 130 sztuk krzeseł do budynku świetlicy przy OSP w Kołacinku. 

Wartości całkowita projektu wyniosła:              11 050,00 zł

w tym:

Kwota dotacji Województwa Łódzkiego:           5 000,00 zł

Kwota ze środków własnych:                               6 050,00 złOpublikowano: 30 listopada 2018 14:29

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 410

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl