Informacja o dofinansowaniu ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szkoła Podstawowa w Kołacinie była realizatorem projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”, który był realizowany w roku szkolnym 2018/2019 pod nazwą „Czyste powietrze- zdrowy człowiek”.

Projekt był dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 26 000,00 zł, w tym:

- wkład własny Gminy Dmosin -  3 384,72 zł.
- koszt całkowity projektu – 29 384,72 zł.

Projekt edukacji ekologicznej był zespołem działań, które mają na celu propagowanie wiedzy ekologicznej i prozdrowotnej wśród młodzieży szkolnej i rodziców.

Projekt uwzględniał takie działania jak: wycieczki, warsztaty terenowe, warsztaty stacjonarne, konkursy, akcje i happeningi.

Ważnym zadaniem  w ramach projektu było również doposażenie pracowni przyrodniczych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Opublikowano: 01 października 2019 15:01

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 360

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl