Dofinansowanie - Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin w 2019r.


                                                 

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Gminy Dmosin

 

Gmina Dmosin informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin w 2019r.”.

Całkowita wartość zadania brutto wyniosła 30 806,78 zł, w tym kwota dotacji  z WFOŚiGW w Łodzi wynosi netto 25 672,00 zł

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wykonane zostały prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z budynków gospodarczych i budynków mieszkalnych.

Osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 99,52 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

 

 

Wójt Gminy Dmosin

/-/ Danuta Supera

Opublikowano: 04 lutego 2020 15:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 167

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl