Kolej Dużych Prędkości - proponowany przebieg przez teren gminy Dmosin

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego zamieszczono dokument Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), jest to pierwszy etap prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W dokumencie między innymi zaprezentowano 3 warianty przebiegu kolei dużych prędkości  na terenie gminy Dmosin (załącznik nr 1. Atlasy map przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących ciąg 9 linia 85 arkusz 2 i 3). Do dnia 10 marca 2020 r. włącznie trwają konsultacje społeczne i można składać uwagi i wnioski.  link https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.

Poniżej przedstawiamy fragment prezentowanej mapy z wariantami przebiegu kolei dużych prędkości przez teren gminy Dmosin.

Mapa - fragment 1

Mapa - fragment 2

Opublikowano: 20 lutego 2020 08:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 6917

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl