WSPIERAJ SENIORA

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie realizuje program „Wspieraj Seniora”. Program skierowany jest dla osób, które w związku z obowiązującym stanie epidemii oraz wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Z programu mogą skorzystać osoby w wieku 70 lat i więcej, a w szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie  poniżej 70 roku życia. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej). Koszty zakupów pokrywa osoba zainteresowana.

Zgłoszenia dokonuje się dzwoniąc na specjalną infolinię pod numer telefonu 22 505 11 11 lub seniorzy mogą również zgłaszać się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Dmosinie -  tel. 46 874 71 30.

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dmosinie skontaktuje się z Seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy.

Pamiętajmy, że tylko nasza wspólna odpowiedzialność i stosowanie się do wszelkich zaleceń może uchronić nas i naszych bliskich od zarażenia się wirusem.

Szczególnie dbajmy o osoby starsze i samotne!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie zaprasza również wolontariuszy do współpracy przy realizacji programu.

Opublikowano: 10 listopada 2020 15:17

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 133

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl