Kolejne środki finansowe z Unii Europejskiej dla Gminy Dmosin

W dniu 29 września 2010r. Gmina Dmosin podpisała umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizację 2 projektów. Projekty te są współfinansowane z zakresu Małych Projektów w ramach działania - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęte PROW na lata 2007 - 2013.
Pierwszy z nich to "Wyposażenie świetlicy w Nagawkach". Całkowita wartość projektu
10 065,00 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 5 775,00 zł. W ramach projektu zostaną zakupione:
1. Stoły świetlicowe - 15 szt.
2. Krzesła świetlicowe - 100 szt.
3. Kuchnia gazowo - elektryczna - 1 szt.
Drugim projektem, który otrzymał dofinansowanie jest projekt pt: "Wyposażenie świetlicy w Osinach służące zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Dmosin". Całkowita wartość projektu - 14 615,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 8 386,00 zł. W ramach projektu zostaną zakupione:
1. Stoły świetlicowe - 15 szt.
2. Krzesła świetlicowe - 100 szt.
3. Kuchnia gazowo - elektryczna - 1 szt.
4. Biurko - 1 szt.
5. Regały - 7 szt.
6. Lodówko-zamrażarka - 1 szt.
Projekty mają na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój aktywności mieszkańców Gminy Dmosin związanej z działalnością kulturalną.

Opublikowano: 22 października 2010 15:25

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1301

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl