Ostatnie unijne pieniądze dla przedsiębiorców

Jest jeszcze szansa, aby skorzystać z dotacji na szeroko rozumiany rozwój gospodarki w regionie. O unijne pieniądze mogą ubiegać się głównie przedsiębiorcy z sektora MŚP, ale również jednostki naukowo-badawcze, samorządowe, szkoły wyższe czy instytucje otoczenia biznesu.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - jednostka pośrednicząca w przyznawaniu środków unijnych - zamierza w tym roku ogłosić ostatnie 8 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które wyczerpią pulę środków wspólnotowych na lata 2007-2013.
Do końca roku zostaną przeprowadzone nabory na:

- promocję marek i produktów regionalnych (terminy składania wniosków: 18 kwietnia - 23 maja oraz 16 sierpnia - 21 września)
- udział w targach i misjach zagranicznych (18 kwietnia - 31 maja)
- rozwój otoczenia biznesu (18 kwietnia - 31 maja)
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych (9 maja - 15 czerwca)
- rozwój prac badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwach (23 maja - 30 czerwca),
- bezpośrednie wsparcie inwestycyjne w przedsiębiorstwach (20 czerwca - 27 lipca)
- rozwój mikro i małych przedsiębiorstw (27 czerwca - 29 sierpnia)
Więcej informacji na temat poszczególnych konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy: www.cop.lodzkie.pl . Zapraszamy również do naszego Punktu Informacyjnego, przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi, tel. 42 230 15 55, 230 15 56, e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Opublikowano: 30 marca 2011 09:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 775

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl