zawiadamienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Dmosin Wieś, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi położonych w gminie Dmosin

Na podstawie przepisów art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne  i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)

Starosta Brzeziński  zawiadamia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji  ewidencji gruntów i budynków obrębów  Dmosin Wieś, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi położonych w  gminie Dmosin, w dniach 11 - 31 października 2013 roku  w godzinach 8.00 - 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Dmosinie.

Dokumentacja projektu operatu opisowo-kartograficznego składa się z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali i mapy ewidencyjnej.
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z wyżej wymienioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Po wyłożeniu projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Opublikowano: 02 października 2013 08:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1264

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl