OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Dmosin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie usługi dowożenia i odwożenia do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2015/2016, w dniach nauki szkolnej.

Opublikowano: 27 lipca 2015 10:58

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Ogłoszenie [1.24 MB]

Wzór umowy [68.58 KB]

Wzór oferty [19.49 KB]

Wykaz środków transportowych [21.15 KB]

Wyświetleń: 667

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl