Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości DmosiPierwszy, DmosinDrugi, Dmosin - ETAP III'

Gmina Dmosin na podstawie art 86 ust.5 ustawy Prawo zamóweń publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z póź zm..) przekazuje poprez zamieszczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn." "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości DmosinPirwszy, Dmosin Drugi, Dmosin - ETAP III"

W załączeniu informacja:

Opublikowano: 15 grudnia 2017 17:07

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Informacja z sesji otwarcia ofert. [625.88 KB]

Wyświetleń: 461

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl