ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 1 postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pn.: „Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r”

Dmosin, dn. 3 grudnia 2018r

ZP.271.PN.8.3.2018

 

 

             

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pn.: Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r” w części 1 przedmiotu zamówienia - Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętomz terenu gminy Dmosin oraz  podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 1986 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa  kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” t.j. Dz. U. z 2018 r. 1986 z późn. zm.)

 

Opublikowano: 04 grudnia 2018 11:55

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

unieważnienie postępowania - częśc 1 [360.08 KB]

Wyświetleń: 184

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl