Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Etap II - Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 12 sierpnia 2011 r. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami Etap II -  Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi " realizowanej w okresie od 18 marca 2010 r. do 12 sierpnia 2011 r. przez firmę REMBOR Sp. z o.o.  z Tomaszowa Mazowieckiego.
Zbudowana  sieć kanalizacji sanitarnej na  terenie miejscowości Dmosin i Dmosin Drugi połączona jest z  funkcjonującą oczyszczalnią ścieków i pozwoli na uregulowanie gospodarki ściekowej w tych miejscowościach.  Zakres robót obejmował  wykonanie 9 942 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, 4 przepompownie sieciowe oraz 14 pompowni indywidualnych. W ramach inwestycji  odtworzono nawierzchnię drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Dmosin oraz zmodernizowano chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Dmosin  Drugi.
Wartość robót budowlanych netto wyniosła 3 243 205,39 zł., a z podatkiem VAT wartość robót brutto 3 967 613,09 zł.
Inwestycja była współfinansowana z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w kwocie 2 000 000,00 zł. oraz z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w kwocie 510 683,00 zł  i w formie dopłaty do oprocentowania kredytu w wysokości do 15 273,00 zł.
     

Opracował: Arkadiusz Garnys

Opublikowano: 23 sierpnia 2011 10:43

Kategoria: Inwestycje gminne

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1799

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl