• Realizacja trzech projektów współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

  • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin

  • Galeria Gminy Dmosin - widok z powietrza

  • Zabytki i miejsca pamięci

  • Walory Krajobrazowe

  • Wystawa 600 lat Dmosina

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl