Realizacja trzech projektów współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl