Ogłoszenie Wójta Gminy Dmosin dotyczące szacowania szkód spowodowanych przez suszę w 2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Dmosin informuje, iż rolnicy i producenci rolni, u których w gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy mogą zwrócić się do Urzędu Gminy Dmosin z wnioskiem o oszacowanie szkód.

Do wniosku należy dołączyć wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności na rok 2018.

Każde gospodarstwo, w którym wystąpiła susza zainteresowane zgłoszeniem klęski będzie rozpatrywane indywidualnie pod względem gatunku uszkodzonych upraw i klas bonitacyjnych gleby, na których te uprawy się znajdują, zgodnie z kolejnymi raportami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG – PIB w Puławach.

Bliższe szczegóły można uzyskać w Urzędzie Gminy Dmosin.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.dmosin.pl oraz w Urzędzie Gminy Dmosin pok. nr 5 lub 16.

 

UWAGA! Komisja będzie szacować wyłącznie uprawy, które nie zostały jeszcze zebrane.

 

 

                                                                             Wójt Gminy Dmosin

                                                                              /-/ Danuta Supera

Opublikowano: 21 czerwca 2018 15:10

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Wniosek o oszacowanie szkód [275.69 KB]

Oświadczenie nr 1 [339.66 KB]

Oświadczenie nr 2 [290.61 KB]

Przykład wypełnienia wniosku [444.96 KB]

Wyświetleń: 842

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl